top of page

Hồ Sơ Bộ Trưởng Can Thiệp: Quyết định của Tòa án Tối Cao ảnh hưởng đến hàng nghìn trường hợp từ chối


Một quyết định gần đây của Tòa án Tối Cao Úc đưa ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 trong vụ kiện Davis v Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Quốc tịch, Dịch vụ Di cư và Đa văn hóa [2023] HCA 10 là một phán quyết quan trọng. Phán quyết của Tòa án Tối cao có thể ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các quyết định từ chối Can thiệp của Bộ trưởng kể từ năm 2016 và có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn cá nhân có đơn xin thị thực bị từ chối.

Điểm chính:


1. Vào tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Di Trú lúc đó là Peter Dutton đã đưa ra các hướng dẫn để giúp đánh giá thời điểm mà ông hoặc các bộ trưởng nhập cư tương lai có thể can thiệp vào các trường hợp cấp thị thực.


2. Hướng dẫn nêu rõ rằng chỉ những đơn đăng ký có 'trường hợp đặc biệt hoặc ngoại lệ' mới được trình lên Bộ trưởng, các trường hợp khác sẽ do các quan chức của Bộ xem xét.


3. Trong những năm gần đây, hàng nghìn yêu cầu Can thiệp cấp Bộ Trưởng cáđược quan chức của bộ hoàn thiện dựa trên những hướng dẫn này.


4. Trường hợp cụ thể của ông Davis, người đã bị từ chối đơn xin thị thực vợ chồng, đã thách thức các thủ tục này. Yêu cầu của anh ấy về Sự can thiệp của Bộ trưởng đã bị các quan chức của Bộ từ chối trên cơ sở rằng yêu cầu đó không đưa ra 'trường hợp đặc biệt hoặc ngoại lệ'.


5. Ông Davis đã đưa vụ việc của mình lên Tòa án Liên bang Úc, nơi vụ việc được xét xử cùng với một vụ án tương tự.


6. Tòa án Tối cao cuối cùng đã phán quyết rằng chỉ Bộ trưởng Bộ Di trú, chứ không phải các viên chức của bộ, mới có thẩm quyền pháp lý để xác định xem hoàn cảnh của người nộp đơn là ''trường hợp đặc biệt hoặc ngoại lệ' và do đó có thể biện minh cho Sự can thiệp của Bộ trưởng hay không.


7. Sau phán quyết của Davis, những quyết định của các quan chức Bộ không chuyển các yêu cầu can thiệp lên Bộ trưởng Bộ Di trú hiện được coi là bất hợp pháp.


8. Bất kỳ cá nhân nào đã nộp đơn yêu cầu can thiệp của Bộ trưởng kể từ tháng 3 năm 2016 mà không được Bộ trưởng Nhập cư xem xét đều có thể được xem xét lại trường hợp của họ theo phán quyết này.


Về bản chất, phán quyết này của Tòa án Tối cao Úcó thể dẫn đến những thay đổi đáng kể đối với hệ thống Can thiệp của Bộ trưởng trong các trường hợp nhập cư và có thể dẫn đến việc hàng nghìn đơn đăng ký bị từ chối trước đó sẽ được xem xét lại.

18 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page