top of page

ĐỪNG NGẠI HỎI -  HÃY LIÊN HỆ 

 Dojo Legal Australia

Văn phòng Chính

Level 1

233 Canley Vale Road

Canley Heights NSW 2166

Văn phòng Sydney

​(appointment only)

Level 10 

580 George Street

Sydney NSW 2000

Điện thoại

(+61 2) 9138 0688

Di động/WhatsApp:

(+61) 0468 836 899

 Gửi Tin nhắn đến chúng tôi

Cảm ơn đã gửi!

Melbourne

​(appointment only)

Level 3,

Colin 530  Colin Street

Melbourne VIC 3000

 

Liên hệAmy Dang

Phone: (+61) 0452 232 159

Darwin

Level 2, Phòng 34

21 Cavenagh Street

Darwin NT 8000

 

Liên hệDanny Nguyen

Phone: (+61) 0401 942 696

bottom of page