top of page

LĨNH VỰC PHÁP LÝ CHUYÊN MÔN 

Luật Thương Mại

Luật thương mại đôi khi được gọi là luật doanh nghiệp. Nó tập trung vào các luật chi phối thương mại, thương mại, bán hàng và buôn bán, cũng như các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào các hoạt động đó.

Soạn thảo Hợp đồng và Thỏa thuận  thương mại

Mua bán Doanh nghiệp và Công ty

Tư vấn Giao dịch, M&A

Luật Sở hữu trí tuệ. Đăng ký Trademark, Patent

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Úc

Luật sư châu Á thảo luận vụ việc bằng hợp đồng văn bản

Những đặc điểm chính

LUẬT THƯƠNG MẠI

1

Đạo luật Corporations Act 2001

Luật thương mại Úc lấy thẩm quyền từ nhiều nguồn khác nhau. Đạo luật Công ty năm 2001 đặt ra các luật điều chỉnh cách thức thành lập công ty và cách thức hoạt động của công ty, cả trong nội bộ lẫn trong tương tác với các doanh nghiệp khác. Quy chế này được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

2

Quy tắc thực hành ngành

Luật sư thương mại cũng giải quyết các quy tắc thực hành của ngành: Các khung pháp lý được phát triển để sử dụng trong các ngành cụ thể. Một số ví dụ bao gồm Quy tắc Thực hành Ngân hàng của Hiệp hội Ngân hàng Úc và Quy tắc Thực hành Bảo hiểm Chung của Hội đồng Bảo hiểm Australia Limited.

3

Nguồn pháp lý

Các luật sư thương mại thường dựa trên các nguồn pháp lý liên quan đến các vấn đề cụ thể mà khách hàng của họ phải đối mặt. Ví dụ: họ có thể đề cập đến luật thuế, luật thương mại và luật quan hệ lao động.

Luật sư thương mại chúng tôi có thể Giúp bạn

Chúng tôi hiểu rằng để thực hiện thành công các giao dịch của công ty trong nước và xuyên biên giới trong bất kỳ môi trường kinh tế nào,
bạn cần chúng tôi: 

Hỗ trợ các quyết định thương mại của bạn

Hiểu thị trường địa phương nơi bạn kinh doanh

Tiến hành thẩm định

Ưu tiên những vấn đề lớn

Thực hiện quản lý giao dịch đầu cuối

Xem xét các rủi ro kiện tụng tiềm ẩn

Hướng dẫn bạn thông qua tất cả các thông tin liên lạc với các bên liên quan

Đọc luật sư
bottom of page