top of page

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 

Luật Đầu Tư Úc

Luật đầu tư quốc tế điều chỉnh đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài và các quốc gia có chủ quyền, với trọng tâm là các hiệp ước đầu tư song phương (BIT) và phân xử tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước.

Tư vấn Đầu tu trực tiếp (FDI) vào Úc

Xin Giấy phép Đầu tư FIRB cho người nước ngòai

Hỗ trợ Nhà đầu tư & Văn phòng gia đình đầu tư tại Úc

Huy động vốn  & MA

Thu xếp nguồn vốn cho các dự án đầu tư tại Úc

Bắt tay

Tư vấn rủi ro Thuế và Pháp lý

Các Quy định của chính phủ Úc & Sự tuân thủ luật chống rửa tiền KYC, AML của Úc

NHỮNG GÌ BẠN CẦN BIẾT

ĐẦU TƯ VÀO ÚC

1

chính phủ Úc

Chính phủ Úc hoan nghênh đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả. Nó đã giúp xây dựng nền kinh tế Úc và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đổi mới và thịnh vượng.

Để bảo vệ lợi ích của Úc trong khi tối đa hóa dòng đầu tư, một số hoạt động mua lại cổ phần và tài sản của Úc ở nước ngoài nhất định sẽ được Ủy ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài Úc (FIRB) xem xét.

Sau khi được chấp thuận, các nhà đầu tư nước ngoài thường được đối xử giống như các nhà đầu tư trong nước theo luật của Úc.

2

Các cấp chính quyền

Úc là một nền dân chủ nghị viện đại diện với ba cấp chính quyền: liên bang, tiểu bang và lãnh thổ, và địa phương.

Hệ thống quản trị này có ý nghĩa đối với đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực như tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, bất động sản, du lịch và sản xuất.

Các nhà đầu tư nước ngoài nên hiểu rõ về trách nhiệm của từng cấp chính quyền trước khi đầu tư vào các lĩnh vực này. 

3

Khung đầu tư nước ngoài

Khung chính sách đầu tư nước ngoài của Úc bao gồm Đạo luật Mua lại và Tiếp quản Nước ngoài năm 1975, các quy định và Chính sách Đầu tư Nước ngoài.

 

Nó hướng dẫn việc đánh giá các đề xuất đầu tư dựa trên các yếu tố như an ninh quốc gia, cạnh tranh, tác động đến nền kinh tế, cộng đồng và các chính sách của chính phủ như thuế và môi trường.

 

Nhân vật của nhà đầu tư cũng được đánh giá. Các đề xuất từ chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức có liên quan được đánh giá dựa trên khả năng thương mại của chúng.

4

Thông tin đầu tư nước ngoài

Các pháp nhân nước ngoài đầu tư vào Úc có thể cần gửi đề xuất để được Ủy ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài của Úc (FIRB) phê duyệt.

FIRB đánh giá các đề xuất dựa trên chính sách của chính phủ và tư vấn cho Chính phủ Úc một cách phù hợp. 

Việc nhà đầu tư có bắt buộc phải nộp đề xuất cho FIRB hay không tùy thuộc vào giá trị tiền tệ, bản chất của khoản đầu tư và loại nhà đầu tư.

5

Nghĩa vụ của nhà đầu tư

Các nhà đầu tư phải hiểu môi trường pháp lý của Úc và tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan.

Trang web của Foreign Investment Review Board cung cấp hướng dẫn về một số nghĩa vụ mà nhà đầu tư nước ngoài cần xem xét.

6

Đạt được sự chấp thuận

Các đề xuất đầu tư nước ngoài vào Úc phải được nộp cho Ủy ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài của Úc (FIRB).

FIRB phác thảo thông tin cần có trong đề xuất đầu tư, cùng với chi tiết về cách áp dụng thông tin đó trong tuyên bố chính sách.

Luật Đầu tư là gì? 

Luật Đầu tư Quốc tế điều chỉnh việc gia nhập và hoạt động của đầu tư nước ngoài và là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của luật quốc tế công.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn vốn quan trọng của các quốc gia

Khi một giao dịch có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Úc được đề xuất, các nhà đầu tư nước ngoài nên cân nhắc xem có cần phải thông báo hay không hoặc nên thông báo theo Đạo luật Mua lại và Tiếp quản Nước ngoài của Úc năm 1975 (Cth) (FATA).

1. Nó thực hiện điều này thông qua chế độ thông báo FATA do Ủy ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài của Úc (FIRB) quản lý.

2. Sau khi FIRB xem xét thông báo, Thủ quỹ Úc (người được FIRB tư vấn) có thể đưa ra 'thư không phản đối' có hoặc không có điều kiện hoặc (hiếm khi) ra lệnh cấm toàn bộ hoặc một phần giao dịch được thông báo.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tất cả các khoản đầu tư được đề xuất của người nước ngoài vào Úc gây lo ngại về an ninh quốc gia sẽ cần có sự chấp thuận của FIRB, bất kể giá trị của giao dịch hay bản chất của nhà đầu tư nước ngoài.

Rà soát các luật

Chính phủ Úc đánh giá các giao dịch do người nước ngoài đề xuất để xác định xem chúng có trái với lợi ích quốc gia của Úc hay không:

bottom of page